Pagina's

zondag 21 oktober 2012

Over gevoelens (20 oktober)

De ochtend begon met de mededeling dat één van de leden niet kon komen omdat haar vader was overleden. We staken een kaarsje voor hen aan en zongen No coming, no going

Om de maand behandelen we een deel van de Satipatthanasoetra aan de beurt. Arthur en Florry lazen beiden stukken uit het boek van Thich Nhat Hanh Leven in aandacht over de soetra voor. Het ging over de gevoel. Arthur gaf zijn kijk op de meditatie over gevoelens. Hier een deel van zijn inleiding.

Terwijl je je adem blijft volgen kun je je gevoel observeren:
- probeer je niet aan bepaalde gevoelens te hechten,
- laat je niet overspoelen door gevoelens,
- probeer lastige gevoelens niet af te wijzen
Zo kun je de wortels, het wezen van al deze gevoelens gaan zien en wat ze voortbrengen, de bloei en de vrucht van de gevoelens.
We kunnen alsmaar dieper kijken naar onze gevoelens, zodat we er één mee worden; waarnemer en het waargenomene vallen samen: dit is de observatie van de gevoelens in de gevoelens.

Wanneer de observatie leidt tot inzicht en begrip, ook bij gevoelens als angst, jaloezie en boosheid kunnen we die transformeren in heilzame energie die ons zal voeden.

We begonnen de meditatie met twee vragen:
1.
Het kan zijn dat de omstandigheden van buitenaf voor iemand aanhoudend zo slecht zijn dat het onaangenaam voelen geen kans krijgt te verdwijnen, dus aanhoudt of zelfs heftiger wordt. Wil je je in zulke omstandigheden kunnen handhaven: is het dan niet beter om hetgeen je aantast te verdringen of te ontwijken?

2.
Ben je je bewust van de oorsprong van je gevoel? Zo ja, ben je in staat er invloed op uit te oefenen?

Daarna concentreerden we ons achtereenvolgens op de aangename, de neutrale en de onaangename gevoelens. Na de geleide meditatie liepen we samen. De laatste tijd is het gewoonte geworden om aan het einde van de loopmeditatie te wachten tot iedereen weer bij zijn of haar plek is, en dan gezamenlijk te gaan zitten. Ik vind dat een mooie afsluiting van het lopen. Na de stille meditatie en het Dharmadelen konden we genieten van de heerlijke soep die Bart en Joyce meegenomen hadden.

zaterdag 20 oktober 2012

Oefenen in mededogen (6 oktober)

Het thema van de korte sangha in oktober was mededogen. Asha leidde de ochtend. Aan de hand van enkele lichaamsoefeningen oefenden we met de mudra’s van de lotusgroet en namaste het mededogen vanuit ons hartgebied. Bij het beoefenen klonk de muziek van de mantra Om Mani Padme Hum, een aanroep aan de bodhisattva Avalokitesvara, de bezitter van de juweel in de lotus,  de bodhisattva van diep mededogen en luisteren.  
Als  leidraad voor de geleide meditatie werd een gedicht van Hein Stufkens  in gedeelten voorgelezen;

Moge mijn mededogen zacht en vriendelijk zijn
Als de zon in het voorjaar
  
Moge het schaduw geven en beschutting
Als een plataan in de zomer
  
Moge het sterk en standvastig zijn in de herfst
Als de wind der vergankelijkheid waait

Moge het in de barre winter
Branden als een barmhartig vuur

Dat mijn hart te allen tijde
Weet heft van het grote lijden

In de loopmeditatie werd door ieder het woord lotusbloem meegenomen; “Laat elke stap een lotusbloem zijn.”We sloten de ochtend af met een stiltemeditatie en dharmadelen. 


De foto komt van: Dreamstime.com