Pagina's

woensdag 8 oktober 2014

4 Oktober - Het lijden

Asha schreef een verslag van de bijeenkomst van 4 oktober.

Op  4 oktober hebben 6 personen aan de korte Sangha deelgenomen.
Het thema was: “Wat is lijden”. Thich Nhat Hanh wijst er in zijn boek “Het hart van Boeddha’s leer”op
dat niet alles lijden is. De Boeddha heeft immers ook gezegd  blij te verwijlen in de dingen zoals ze zijn.

De opzet was zoals gebruikelijk: geleide meditatie, loop –en zitmeditatie met dharma delen.
Voor de geleide meditatie zijn de volgende woorden gebruikt, iets meer dan normaal. Het bovengenoemde boek was hiervoor de leidraad.


  • De essentie is dat alles geen lijden is maar alles wordt eerder gekenmerkt door vergankelijkheid,
  • zelfloosheid en nirwana d.i. de uitdoving van alle begrippen,
  • de specifieke oorzaak van het lijden is met name begeerte, onwetendheid en achterdocht,
  • er zijn 4 soorten lijden: niet juist omgaan met voedsel, zintuigen, intentie d.i. wilskracht en bewustzijn,
  • het leven op deze aarde is dualiteit daarom is in het lijden  geluk aanwezig. Zonder lijden is er geen groei, vrede en vreugde. Lijden is de basisvoorwaarde om het hat hart van de Boeddha in onszelf te betreden,
  • beëindiging  van het lijden ontstaat door te doen wat goed is voor ons; het voeden van de zaden van vreugde en vrede. Het middel voor de beëindiging van het lijden is het volgen van het 8-voudig pad,

In het dharma delen werden heel persoonlijke gebeurtenissen verteld over ons lijden. Het was 
een warme inspirerende bijeenkomst 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten